Banki Spółdzielcze SGB
ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań